szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Proces Akredytacji w Szpitalu rozpoczęty


 

Z dniem 05 grudnia 2016 roku SPZOZ w Słupcy przystąpił do uczestnictwa w projekcie dofinansowanym z Funduszy Unii Europejskiej, który jest realizowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne. Dlatego też w naszym szpitalu rozpoczął się proces wdrażania standardów akredytacyjnych, który zakończy się przeglądem przeprowadzonym przez Zespół Wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego pod kątem spełnienia wymagań w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitala