Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SPZOZ w Słupcy w formie dotacji i pożyczki ze środków NFOŚiGW

Dofinansowano ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość przedsięwzięcia:            11 491 768,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW:                        10 917 179,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW:                            574 589,00 PLN

Opis Przedsięwzięcia

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznych dwóch budynków należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Zakres prac w Budynku nr 1 (Budynek Główny SP ZOZ o pow. ogrzewanej 4.400 m2) obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej – podłączenie instalacji do pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej (CWU), docieplenie ścian  wraz z wykonaniem osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej, montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 0,075 MW i współczynniku COP = 3,5 oraz podłączenie do niej instalacji CWU, montaż wentylacji mechanicznej (1 szt.) z rekuperacją o sprawności min. 75% i mocy 748 kW, kompletny system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku (BMS) wraz z serwerami, oprogramowaniem, okablowaniem, wymianę oświetlenia na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp (129 paneli). Zakres prac w Budynku nr 2 (Budynek Oddziału Płucnego SP ZOZ o pow. ogrzewanej 1.500 m2) obejmuje: modernizację przegrody – podłoga na gruncie zagłębiona – wykonanie izolacji podłogi styropianem, modernizację przegrody – podłoga na gruncie – wykonanie izolacji podłogi styropianem, modernizację przegrody – ściana na gruncie – docieplenie ściany styropianem XPS wraz z wykonaniem osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej (CWU) – podłączenie instalacji do pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz montaż zasobnika CWU, izolacje ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie dachu styropapą, montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 0,023 MW i współczynniku COP=3,5 oraz podłączenie do niej instalacji CWU, montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją o sprawności min. 75% i mocy 748 kW, kompletny system BMS wraz z serwerami, oprogramowaniem, okablowaniem, wymianę oświetlenia na nowe w oparciu o oprawy LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp (100 paneli).