Izba przyjęć

Telefony
tel.: +48 63 275 23 00 wew. 384, 491
fax.: +48 63 275 23 00 wew. 435
telefon komórkowy +48 606 902 144

Izba Przyjęć zajmuje się przyjmowaniem pacjentów trafiających do szpitala. Zarówno w trybie planowym jak i nagłym. Są to pacjenci kierowani zarówno przez poradnie lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, inne placówki medyczne jak i zespoły ratownictwa medycznego.

Ponadto pełni całodobową gotowość do udzielania świadczeń w trybie nagłym oraz udziela porad pacjentom. Porady takie obejmują świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne, niekończąca się decyzją o hospitalizacji. Całodobowo korzysta z bazy diagnostycznej szpitala: tomografii komputerowej, RTG oraz diagnostyki laboratoryjnej.

W razie potrzeby świadczenia izby obejmują zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz zapewnienie transportu w razie konieczności kontynuacji leczenia szpitalnego.

Wykonywane są  tu wszelkie czynności medyczne, higieniczne oraz administracyjne, które wiążą się z przyjęciem do szpitala lub udzieleniem doraźnej pomocy medycznej.

W izbie przyjęć kwalifikuje się pacjenta do hospitalizacji i decyduje o wpisie na listę oczekujących na przyjęcie lub na procedurę zabiegową czy diagnostyczną.

Budynek główny (A) - parter
Budynek główny (A) - parter