Ochrona danych osobowych (RODO)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

Czym jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Od kiedy stosujemy RODO?

RODO stosujemy od 25 maja 2018 roku.

Cele RODO

Rozporządzenie ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Co zawierają poniższe informacje?

Z poniższych informacji dowiedzą się Państwo m.in.:
– kto jest administratorem Państwa danych osobowych,
– dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,
– komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe,
– przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe,
– jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych przez Szpital.

Do pobrania

1. Klauzula informacyjna dla Pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy dotycząca przetwarzania danych osobowych i praw z tym związanych.

2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy dotycząca przetwarzania danych osobowych i praw z tym związanych. 

3. Klauzula informacyjna dla Oferenta/Kontrahenta Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy dotycząca przetwarzania danych osobowych i praw z tym związanych.