Polityka Jakości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy wdrożył system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, diagnostyka obrazowa (rentgenodiagnostyka ogólna, tomografia komputerowa, endoskopia, ultrasonografia), diagnostyka laboratoryjna oraz ratownictwo medyczne. Certyfikat ważny do 25.01.2021 roku.