Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie w trybie nagłym

Przyjęcie w trybie nagłym związane jest z nagłym zachorowaniem wymagającym natychmiastowej hospitalizacji. Następuje ono wtedy, kiedy pacjent zgłasza się na izbę przyjęć z „pilnym” skierowaniem od lekarza lub jest przywieziony przez karetkę pogotowia lub inne osoby.

W izbie przyjęć zostają przeprowadzone niezbędne badania i pomiary oraz zostanie założona dokumentacja medyczna. Jeżeli lekarz zdecyduje o przyjęciu, pacjent zostaje przewieziony do odpowiedniego oddziału szpitalnego. Jeśli w momencie przyjęcia pacjent nie posiada wymaganych dokumentów (dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie) może je dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia (jeśli nadal przebywa w szpitalu) lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Rzeczy wartościowe zostają zabezpieczone w depozycie a ubranie jest przekazywane do szatni depozytowej.

Przyjęcie w trybie planowym

Jeśli pacjent posiada skierowanie do szpitala w trybie planowym uzgadnia termin przyjęcia w szpitalnej izbie przyjęć.

Po uzgodnieniu terminu pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu do szpitalnej izby przyjęć (budynek – A, parter). Pacjent powinien posiadać skierowanie do szpitala, dokument tożsamości oraz ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie. Pacjent może skorzystać z depozytu szpitalnego w celu przechowania rzeczy wartościowych, a ubranie zostawić w szatni depozytowej. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności diagnostycznych związanych z przyjęciem do szpitala i  założeniu dokumentacji medycznej pacjent zostaje odprowadzony bądź odwieziony przez personel szpitala do odpowiedniego oddziału.

Co zabrać do szpitala?

Pacjent do szpitala zabiera ze sobą potrzebne przybory toaletowe, piżamę, bieliznę osobistą, kapcie, szlafrok oraz sztućce i kubek.

Wskazane jest też zabranie ze sobą wyników badań diagnostycznych oraz dokumentacji medycznej z wcześniejszego leczenia. W przypadku położnic wskazane jest posiadanie wyniku badania grupy krwi.