O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy Szpital im. dra Romana Grzeszczaka od 1 października 1966 roku prowadzi działalność w zakresie leczenia i diagnostyki na rzecz mieszkańców Słupcy i całego powiatu. Organem założycielskim jest Powiat Słupecki. W chwili obecnej szpital posiada 7 oddziałów: chorób wewnętrznych, chorób płuc i gruźlicy, chirurgiczny z blokiem operacyjnym, ginekologiczno-położniczy, dziecięcy, noworodkowy oraz anestezjologii i intensywnej terapii, w których rocznie hospitalizowanych jest niemal 10 tys. pacjentów.

Poza lecznictwem zamkniętym w SPZOZ w Słupcy działają również  pracownie diagnostyczne oraz poradnie specjalistyczne. Szpital posiada własny tomograf komputerowy, nowoczesną pracownie rentgenowską oraz laboratorium diagnostyczne. W strukturze szpitala działają też zespoły ratownictwa medycznego, korzystające z wysokiej klasy ambulansów.

Od 1 września 1998 r. Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, udzielającym świadczeń przede wszystkim w oparciu o kontrakt z Wielkopolską Kasą Chorych a w obecnym czasie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Działając w dobie szybkiego rozwoju technologii medycznych i zmieniającego się otoczenia, w którym Szpital funkcjonuje a także biorąc pod uwagę rosnące potrzeby pacjentów staramy się nie tylko utrzymać dotychczasowy poziom świadczonych usług, ale także dbać o dalszy jego rozwój.