Numery telefonów wewnętrznych

Numer telefonu centrali 63 275 23 00
Po zgłoszeniu się centrali proszę tonowo wybrać numer wewnętrzny
ODDZIAŁY SZPITALNE
384 Izba Przyjęć
tel. kom. 606 902 144
435 Izba Przyjęć Oddział Dziecięcy
tel. kom. 695 030 130
491 Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć 312 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
374 Kierownik Laboratorium
tel. kom. 663 614 400
314 Lekarze asystenci
329 Laboratorium Diagnostyczne 413 Pielęgniarka Oddziałowa
429 Serologia 313 Dyżurka pielęgniarska
378 Laboratorium Bakteriologiczne 413 Sekretariat oddziału
484 Sterylizacja
327 Apteka Szpitalna  
307 Magazyn Oddział Ginekologiczno-Położniczy
tel. kom. 660 730 297
389 Pralnia 323 Pielęgniarka oddziałowa
334 Centralna zmywalnia 324 Lekarze asystenci
489 Warsztat elektryków 325 Dyżurka pielęgniarska
391 Kotłownia 322 Sala porodowa
349 Warsztat rzemieślniczy 422 Sala porodowa – pacjentki
412 Pracownicy gospodarczy 430 Sekretariat oddziału
PORADNIE SPECJALISTYCZNE  
470 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy – rejestracja Oddział Noworodkowy
tel. kom. 660 733 998
366 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy – lekarz 312 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
419 Pracownia i poradnia kardiologiczna 326 Dyżurka pielęgniarska
341 Poradnia kardiologiczna – rejestracja
380 Poradnia gastroenterologiczna  
380 Pracownia gastroenterologiczna
tel. kom. 692 454 710
Oddział Chorób Wewnętrznych
tel. kom. 660 730 295
342 Poradnia zakładowa 320 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
330 Poradnia neurologiczna – rejestracja 319 Lekarze asystenci
343 Poradnia neurologiczna 418 Pielęgniarka Oddziałowa
318 Dyżurka pielęgniarska
POZOSTAŁE  
438 Rehabilitanci Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel. kom. 660 738 248
321 Prosektorium 397 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
359 Związki zawodowe 398 Lekarze asystenci
411 Pielęgniarka Oddziałowa
ADMINISTRACJA 399 Dyżurka pielęgniarska
381 Sekretariat
tel. kom. 691 988 388
360 Sekretariat
370 Pełnomocnik ds. Inwestycji
tel. kom. 692 454 707
Oddział Chirurgiczny
tel. kom. 692 454 716
386 Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego
311 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
tel. kom. 609 010 941
451 Dział Techniczno – Eksploatacyjny 385 Sekretariat, Lekarze asystenci
tel. kom. 609 010 941
440 Specjalista ds. SZJ, IODO 316 Pielęgniarka Oddziałowa, Dyżurka pielęgniarska
485 Kierownik Działu Księgowości 310 Blok operacyjny
tel. kom. 608 017 016, 669 509 888
395 Dział Księgowości 416 Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
382 Dział Płac  
362 Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
tel. kom. 667 881 788
Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
tel. kom. 660 737 899
486 Dział Zamówień Publicznych 476 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
483 Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego 375 Lekarze asystenci
432, 441 Dział Metodyczno-Organizacyjny 475 Pielęgniarka Oddziałowa
383 Dział Metodyczno-Organizacyjny 476 Sekretariat oddziału
481 Informatyk, ASI 368 Dyżurka pielęgniarska (piętro)
307 Kierownik Sekcji Obsługi Technicznej 449 Dyżurka pielęgniarska (parter)
379 Przełożona Pielęgniarek 305 Dezynfektor
 
Poradnia Lekarza Rodzinnego przy szpitalu
tel. kom. 692 454 711
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
431 Rejestracja 442 Rejestracja RTG, USG, TK
(godz. 07:30-15:00)
371 Gabinet szczepień 387 RTG szpital I
444 Pomieszczenie socjalne 455 Pracownia USG
474 Gabinet zabiegowy 466 Pracownia RTG II – O/ Płucny
344 Gabinet lekarski 425 Pracownia TK
338 Gabinet lekarski 443 Lekarze radiolodzy
347 Gabinet lekarski
471 Gabinet lekarski Zakład Opiekuńczo Leczniczy
tel. kom. 695 772 832
472 Endokrynolog 367 Dyżurka pielęgniarska
  449
449
449
347
347
Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
Pielęgniarka Oddziałowa
Sekretariat
Gabinet terapii zajęciowej
Psycholog