Numery telefonów wewnętrznych

Numer telefonu centrali 63 275 23 00
Po zgłoszeniu się centrali proszę tonowo wybrać 0 oraz numer wewnętrzny
lub postępować według instrukcji zapowiedzi
ODDZIAŁY SZPITALNE
384, 435 Izba Przyjęć
tel. kom. 606 902 144
455 Gabinet Lekarza NiŚOZ Oddział Dziecięcy
tel. kom. 695 030 130
491 Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć 409 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
374 Kierownik Laboratorium
tel. kom. 663 614 400
314 Lekarze asystenci
329 Laboratorium Diagnostyczne 414 Pielęgniarka Oddziałowa
429 Serologia 313 Dyżurka pielęgniarska
378 Laboratorium Bakteriologiczne 413 Sekretariat oddziału
484 Sterylizacja
327 Apteka Szpitalna Oddział Ginekologiczno-Położniczy
tel. kom. 660 730 297 
307 Magazyn 349 Kierownik Oddziału
389 Pralnia 323 Pielęgniarka oddziałowa
334 Centralna zmywalnia 324 Lekarze asystenci
489 Warsztat elektryków 325 Dyżurka pielęgniarska
391 Kotłownia 322 Sala porodowa
349 Warsztat rzemieślniczy 422 Sala porodowa – pacjentki
412 Pracownicy gospodarczy 430 Sekretariat oddziału
304 Zastępca Kierownika Oddziału
PORADNIE SPECJALISTYCZNE  
470 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy – rejestracja Oddział Noworodkowy
tel. kom. 660 733 998
366 Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy – lekarz 312 Dyżurka lekarska
419 Pracownia i poradnia kardiologiczna 326 Dyżurka pielęgniarska
341 Poradnia kardiologiczna – rejestracja 302 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
413 Sekretariat Oddziału
380 Poradnia gastroenterologiczna  
380 Pracownia gastroenterologiczna
tel. kom. 692 454 710
Oddział Chorób Wewnętrznych
tel. kom. 660 730 295
342 Poradnia zakładowa 320 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
330 Poradnia neurologiczna – rejestracja 319 Lekarze asystenci
343 Poradnia neurologiczna 421 Sekretariat
400 Poradnia chirurgiczna - rejestracja
tel. kom. 603 073 032
422, 318 Dyżurka pielęgniarska
418 Pielęgniarka Oddziałowa
POZOSTAŁE  
438 Rehabilitanci Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel. kom. 660 738 248
321 Prosektorium 397 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
359 Związki zawodowe 398 Lekarze asystenci
411 Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretariat Oddziału
ADMINISTRACJA 399 Dyżurka pielęgniarska
381 Sekretariat
tel. kom. 691 988 388
360 Sekretariat
370 Pełnomocnik ds. Inwestycji

Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego
tel. kom. 692 454 707

Oddział Chirurgiczny
tel. kom. 692 454 716
386 Dział Techniczno – Eksploatacyjny
311

385

Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
Sekretariat
451 Dział Techniczno – Eksploatacyjny 388 Lekarze asystenci
tel. kom. 609 010 941
440 Specjalista ds. SZJ, IODO 315

316

Pielęgniarka Oddziałowa

Dyżurka pielęgniarska

485 Kierownik Działu Księgowości 310 Blok operacyjny
tel. kom. 608 017 016, 669 509 888
395 Dział Księgowości 416 Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
382 Dział Płac  
362 Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
tel. kom. 667 881 788
Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
tel. kom. 660 737 899
486 Dział Zamówień Publicznych 476 Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
483 Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego 375 Lekarze asystenci
432, 441 Dział Metodyczno-Organizacyjny 475 Pielęgniarka Oddziałowa
383 Dział Metodyczno-Organizacyjny 476 Sekretariat oddziału
481 Informatyk, ASI 368 Dyżurka pielęgniarska (piętro)
307 Kierownik Sekcji Obsługi Technicznej 449 Dyżurka pielęgniarska (parter)
379 Przełożona Pielęgniarek 305 Dezynfektor
 
Poradnia Lekarza Rodzinnego przy szpitalu
tel. kom. 692 454 711
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
431 Rejestracja 442 Rejestracja RTG, USG, TK
(godz. 07:30-15:00)
371 Gabinet szczepień 387 RTG szpital I
444 Pomieszczenie socjalne 344 Pracownia USG
474 Gabinet zabiegowy 466 Pracownia RTG II – O/ Płucny
344 Gabinet lekarski 425 Pracownia TK
338 Gabinet lekarski 443 Lekarze radiolodzy
347 Gabinet lekarski
471 Gabinet lekarski Zakład Opiekuńczo Leczniczy
tel. kom. 695 772 832
472 Endokrynolog 367 Dyżurka pielęgniarska
  449
449
449
347
347
Lekarz kierujący i zarządzający oddziałem
Pielęgniarka Oddziałowa
Sekretariat
Gabinet terapii zajęciowej
Psycholog