Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej (PIKS) – Innowacyjny obiekt diagnostyczno – prewencyjny na terenie Szpitala SP ZOZ w Słupcy

Innowacyjny obiekt opracowany i wyprodukowany przez Diamond Module zamontowano 21 maja 2020 r. w Szpitalu SP ZOZ w Słupcy, przede wszystkim celem profilaktyki zakażeń koronawirusem, tj. SARS-CoV-2. Po weryfikacji słupecki szpital planuje nabyć powyższy system na własność, co ma szczególne znaczenie przy przywracaniu pełnej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej podczas wygaszania …

Czasowe wstrzymanie przyjęć planowych w Szpitalu

Na mocy decyzji służb medycznych Szpital Samodzielnego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogranicza z dniem 13 marca 2020 r. planowe przyjęcia oraz realizację badań diagnostycznych dla pacjentów spoza Szpitala. W ten sposób zwiększane jest bezpieczeństwo Pacjentów i Ich Rodzin. Osoby, które zgłoszą potrzebę wejścia do budynku Szpitala przejdą wstępną …

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Schemat postępowania dla POZ, AOS, NiŚOZ Schemat postępowania dla dyspozytorów medycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Inauguracja “Nursing Now” Polska

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. …

Uroczyste otwarcie ZOL-u

W środę, 11 września 2019 r. dokonano oficjalnie otwarcia Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Fotorelacja: http://www.powiat-slupca.pl/index.php/wojewoda-wielkopolski-na-uroczystosci-otwarcia-zo-l-w-slupcy/