Administracja

Dyrekcja

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
Marlena Sierszchulska
e-mail: dyrektor@szpital.slupca.pl
tel. (63) 275 23 00 wewn. 381 (sekretariat)

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa
lek. Jacek Kubiak
tel. (63) 275 23 00 wewn. 311
e-mail: jkubiak@szpital.slupca.pl

Przełożona Pielęgniarek
Maria Grzelak
tel. (63) 275 23 00 wewn. 379
e-mail: mgrzelak@szpital.slupca.pl

Administracja

Główna Księgowa
Edyta Lewińska
tel. 663 851 001
tel. (63) 275 23 00 wewn. 351
e-mail: elewinska@szpital.slupca.pl

Pełnomocnik ds. Optymalizacji, Nadzoru i Kontroli Zarządczej
tel. (63) 275 29 99

Pełnomocnik ds. Inwestycji
tel. (63) 275 23 00 wewn. 370

Dział Techniczno-Eksploatacyjny
tel. (63) 275 23 00 wewn. 451

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych
tel. (63) 275 23 00 wewn. 362

Dział Metodyczno – Organizacyjny
tel. (63) 275 23 00 wewn. 483

Dział Zamówień Publicznych
tel. (63) 275 23 00 wewn. 486

Specjalista ds. SZJ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. (63) 275 23 00 wewn. 440

Informatyk ASI
tel. (63) 275 23 00 wewn. 481

Informatyk
tel. (63) 275 23 00 wewn. 481

Sekcja Obsługi Technicznej
tel. (63) 275 23 00 wewn. 307

Specjalista ds. BHP
tel. (63) 275 23 00 wewn. 362