Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Telefony
Gabinet Kierującego i Zarządzającego Oddziałem – wew. 449
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej – wew. 449
Sekretariat – wew. 449
Dyżurka pielęgniarska – wew. 367
Gabinet terapii zajęciowej – wew. 347
Psycholog – wew. 347
telefon komórkowy +48 695 772 832

Lekarz kierujący
Małgorzata Mazurkiewicz-Ziętek

Pielęgniarka Oddziałowa
Jadwiga Górska

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym znajdują się 24 łóżka przeznaczone dla pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu, ale nie pozwala jednocześnie na przebywanie w domu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy mieści się na parterze budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy (budynek B).

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje oraz zestaw dokumentów do wypełnienia