Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Pełnomocnik ds. Kombatantów

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Agnieszka Pachuta-Piegsa

Pełnomocnik czuwa nad przestrzeganiem praw pacjenta w szpitalu oraz przyjmuje, rozpatruje i odpowiada na skargi i pytania pacjentów.
Przyjmowanie interesantów odbywa się w budynku C – Administracja, parter, pokój nr 8 w środy i piątki w godzinach od 9.00 do 11.00.
Telefon 63 275 23 00 wew. 440

Pełnomocnik ds. Kombatantów – Karolina Matelska

Pełnomocnik nadzoruje przestrzegania praw przysługującym osobom uprawnionym do świadczeń szczególnych, czyli m.in. inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, kombatantom, inwalidom wojskowym.
Przyjmowanie interesantów odbywa się w budynku C – Administracja, parter, pokój nr 9 w poniedziałki 9.00-11.00 i piątki w godzinach od 12.00 do 14.00.

PDF Informacja dla osób korzystających z przywilejów kombatanckich

PDF Aktualny wykaz osób posiadających dodatkowe uprawnienia