Odwiedziny

Godziny odwiedzin na poszczególnych oddziałach szpitala przedstawiają się następująco:

OddziałGodziny odwiedzin
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii14:00 – 16:00
Oddział Chorób Wewnętrznych13:00 – 17:00
Oddział Ginekologiczno – Położniczy14:00 – 18:00
Oddział Chirurgiczny13:00 – 17:00
Oddział Dziecięcy11:00 – 20:00
Oddział Chorób Płuc13:00 – 19:00
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy13:00 – 17:00

Szczegółowe zasady odwiedzin reguluje Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z dnia 03 czerwca 2022 roku