szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Podziękowania dla darczyńców


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

składa serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe wszystkim ofiarodawcom, którzy w minionym 2013 roku przyczynili się do zakupu sprzętu medycznego na rzecz Szpitala.

Wsparcia udzieliły:

Starostwo Powiatowe w Słupcy na sfinansowanie zakupu:

- Aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Aparatu zębowego RTG dla pracowni RTG w pawilonie Chorób Płuc i Gruźlicy

- Optyki do laparoskopu na Blok Operacyjny

- Apartau EKG dla Izby Przyjęć

- Oprogramowania informatycznego dla Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych

Urząd Gminy w Strzałkowie na dofinansowanie zakupu respiratora na Oddział Chorób Płuc i Grużlicy

Stowarzyszenie ds. Walki z Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego  im. dr Romana Grzeszczaka na sfinansowanie zakupu Spirometru do Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy

Urząd Gminy w Ostrowitem na dofinansowanie zakupu Aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Urząd Miasta w Słupcy na dofinansowanie zakupu Aparatu USG na Oddział Ginekologiczno- Położniczy