szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Administracja


 

Dyrekcja

Iwona Wiśniewska – dyrektor SPZOZ w Słupcy

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

063 275 19 60, sekretariat 063 275 21 16, 063 275 23 00 wew. 360

lek.  Tomasz Śmigielski – p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

063 275 23 00 wew. 440

Administracja

Anna Półról - główny księgowy

063 275 18 86, 063 275 23 00 wew. 485

Maria Grzelak - przełożona pielęgniarek, pielęgniarka epidemiologiczna

063 275 23 00 wew. 379

Anna Kapturska - kierownik działu spraw pracowniczych i socjalnych

063 275 23 00 wew. 388

Robert Byczkowski - kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego

063 274 31 84, 063 275 23 00 wew. 370

 - kierownik działu metodyczno-organizacyjnego

063 275 23 00 wew. 483

Sekretariat

Tel/fax. 063 275 21 16, 063 275 23 wew. 381

e-mail: biuro@szpital.slupca.pl

Dział Księgowości

063 275 23 00 wew. 395, wew. 393, wew. 491

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych

063 275 23 00 wew. 382

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Inspektor administracyjno-techniczny – wew. 351

Magazyn –  wew. 307

Dział Zamówień Publicznych

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Pełnomocnik ds. kombatantów

 063 275 23 00 wew. 486

 

Dział Metodyczno-Organizacyjny

 063 275 23 00 wew. 432, wew. 362, wew. 383

 

SPECJALISTA ds.  systemu zarzadzania jakością - 063 275 23 00 wew. 460

Informatyk063 275 23 00 wew. 481

Specjalista ds. BHP' 063 275 23 00 wew. 396

KAPELAN - ks. Tomasz Ryś