szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Administracja


 

Dyrekcja

p.o. dyrektor SPZOZ w Słupcy

dr n. med. Rafał Spachacz

specjalista zdrowia publicznego

063 275 19 60, sekretariat 063 275 21 16, 063 275 23 00 wew. 360

p.o. dyrektor ds. lecznictwa

lek. Jan Woźniak

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

063 275 23 00 wew. 440

Administracja

Główny księgowy - wz. Tadeusz Bereszyński

063 275 18 86, 063 275 23 00 wew. 485

Maria Grzelak - przełożona pielęgniarek, pielęgniarka epidemiologiczna

063 275 23 00 wew. 379

Anna Kapturska - kierownik działu spraw pracowniczych i socjalnych

063 275 23 00 wew. 388

Robert Byczkowski - kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego

063 274 31 84, 063 275 23 00 wew. 370

Bartosz Kosiński - kierownik działu metodyczno-organizacyjnego

063 275 23 00 wew. 483

Sekretariat

Tel/fax. 063 275 21 16, 063 275 23 wew. 381

e-mail: biuro@szpital.slupca.pl

Dział Księgowości

063 275 23 00 wew. 395, wew. 393, wew. 491

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych

063 275 23 00 wew. 382

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Inspektor administracyjno-techniczny – wew. 351

Magazyn –  wew. 307

Dział Zamówień Publicznych

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Pełnomocnik ds. kombatantów

 063 275 23 00 wew. 486

 

Dział Metodyczno-Organizacyjny

 063 275 23 00 wew. 432, wew. 362, wew. 383

 

SPECJALISTA ds.  systemu zarzadzania jakością - 063 275 23 00 wew. 460

Informatyk063 275 23 00 wew. 481

Specjalista ds. BHP' 063 275 23 00 wew. 396

KAPELAN - ks. Tomasz Ryś