Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transport wewnątrzszpitalny i usługi pomocnicze przy pacjencie

SPZOZ/ZP/382/17/2022