Modyfikacja materiałów konkursowych na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy SPZOZ w Słupcy

SPZOZ/K/ KON/ 47/2020

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie obowiązków lekarza kierującego i zarządzającego oddziałem chirurgicznym, dziecięcym, noworodkowym, anestezjologii i intensywnej terapii

SPZOZ/ K/ KON/ 36/2020