Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, informuje, iż termin składania ofert na: 1.Wykonywanie (…)