Modyfikacja materiałów konkursowych na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy SPZOZ w Słupcy

SPZOZ/K/ KON/ 47/2020