Sprawozdania finansowe

2022

2021

2020

2017

PDF | Sprawozdanie
2018-08-14 11:00

PDF | Nota – zmiany rzeczowych aktywów trwałych
2018-08-14 11:00

Poprzednie sprawozdania finansowe

201620152014201320122011 dostępne na archiwalnej stronie internetowej BIP SP ZOZ w Słupcy