Sprawozdania finansowe

2023

Uchwała nr LXXI/425/2023 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2023 i 2024

2022

2021

2020

2017

PDF | Sprawozdanie
2018-08-14 11:00

PDF | Nota – zmiany rzeczowych aktywów trwałych
2018-08-14 11:00

Poprzednie sprawozdania finansowe

201620152014201320122011 dostępne na archiwalnej stronie internetowej BIP SP ZOZ w Słupcy