Kompleksowa obsługa bankowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości do 3.000.000,00 zł.

SPZOZ/ZP/PN/382/19/2020