Dostawa energii elektrycznej do SP ZOZ w Słupcy

SPZOZ/ZP/PN/382/23/2020