Dostawa zestawu endoskopowego wraz z myjnią endoskopową

SPZOZ/ZP/PN/382/22/2020