SIWZ dot. OR.272.5.5.2019 „Dostawa trzech stołów operacyjnych oraz jednego wyposażenia stołu operacyjnego w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone.html?pid=7229

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dot. postępowania przetargowego OR.272.5.5.2019 „Dostawa trzech stołów operacyjnych oraz jednego wyposażenia stołu operacyjnego w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone.html?pid=7237