SPZOZ/ZP/PN/382/27/2019

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C do SP ZOZ w Słupcy