SPZOZ/ZP/PN/382/29/2019

Dostawa aparatu ultrasonograficznego do SP ZOZ w Słupcy