Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 3/2023 w trybie określonym w art. 70(1) – 70(5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczącym sprzedaży ambulansu sanitarnego