Ogłoszenie o zamówieniu dot. OR.272.5.5.2019 „Dostawa trzech stołów operacyjnych oraz jednego wyposażenia stołu operacyjnego w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone.html?pid=7228

SIWZ dot. postępowania przetargowego OR.272.5.7.2019 „Dostawa diatermii oraz urządzenia do zamykania naczyń krwionośnych i tkanek z narzędziami w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone.html?pid=7244

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego OR.272.5.7.2019 Dostawa diatermii oraz urządzenia do zamykania naczyń krwionośnych i tkanek z narzędziami w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone.html?pid=7243

SIWZ dot. postępowania przetargowego OR.272.5.6.2019 Dostawa trzech aparatów do znieczulenia w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone.html?pid=7242

Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego OR.272.5.6.2019 „Dostawa trzech aparatów do znieczulenia w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-nieograniczone.html?pid=7241