SPZOZ/ZP/PN/382/20/2019

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem do SP ZOZ w Słupcy