SPZOZ/ZP/PN/382/23/2019

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem do SP ZOZ w Słupcy