Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych oraz dzierżawa analizatora biochemicznego.

SPZOZ/ZP/PN/382/26/2020