Dostawa aparatu ultrasonograficznego i dwóch łóżek porodowych

SPZOZ/ZP/PN/382/20/2020