Dostawa bronchofiberoskopu z torem wizyjnym oraz dwóch łóżek do intensywnej terapii.

SPZOZ/ZP/PN/382/21/2020