Dostawa aparatu RTG stacjonarnego z zawieszeniem sufitowym

SPZOZ/ZP/382/25/2022