Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, informuje, iż termin składania ofert na:

1.Wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

zostaje przedłużony do dnia 27.09.2022r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2022r. o godzinie 12.15.

Konkurs ofert na

  1. Wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy