KONKURS OFERT NA UDZIELANIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH – KIEROWCÓW W TRANSPORCIE SANITARNYM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH – KIEROWCÓW W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, informuje, iż termin składania ofert na: 1.Wykonywanie (…)