KONKURS OFERT NA UDZIELANIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH – KIEROWCÓW W TRANSPORCIE SANITARNYM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY