KONKURS OFERT NA UDZIELANIE CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH – KIEROWCÓW W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY