Konkurs ofert nr 7/2023 na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Dziecięcym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych