XXIX Światowy Dzień Chorego

Szanowni Państwo,

z okazji XXIX Światowego Dnia Chorego życzymy wszystkim Pacjentom jednoimiennego Szpitala SP ZOZ w Słupcy jak najszybszego powrotu do zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, optymizmu, nadziei oraz wewnętrznej pogody ducha w przyjmowaniu wszystkiego co wiąże się z chorobą. Niech każdy nowy dzień przynosi wszystko, co wymarzone, dobre i piękne. Rodzinom Chorych życzymy nadziei, wszelkiego dobra i szybkiego powrotu najbliższych, pełnych zdrowia i radości, do domów.

Szczere życzenia kieruję również do osób sprawujących opiekę nad chorymi, szczególnie podczas trwającej pandemii COVID-19. Lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, diagnostom, technikom, opiekunom i wszystkim pracownikom SP ZOZ w Słupcy, którzy z oddaniem zajmują się chorymi przekazuję wyrazy uznania i wdzięczności za Państwa zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby drugiego, chorego człowieka.

dr n. med. Rafał Spachacz
p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy

Słupca, 11 lutego 2021 r.