Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy zatrudni księgową

Wymagania:* doświadczenie w pracy na pełnych księgach rachunkowych,* znajomość Ustawy o Rachunkowości a w szczególności w zakresie inwentaryzacji i   środków trwałych,* znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych* księgowanie wynagrodzeń, wyciągów bankowych, prowadzenie i księgowanie raportów kasowych* wystawianie not odsetkowych, obciążeniowych,* windykacja …

Odszedł dr Jerzy Bobrowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. dra Jerzego Bobrowskiego wieloletniego Dyrektora i Ordynatora Oddziału Noworodkowego i Dziecięcego naszego Szpitala. Łącząc się w żałobie, składamy Rodzinie i bliskim zmarłego najszczersze wyrazy współczucia Dyrekcja i PracownicySamodzielnego PublicznegoZakładu Opieki zdrowotnejw Słupcy

Zarządzenie nr 42a/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z dnia 21.11.2023 r

Zarządzenie nr 42a/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z dnia 21.11.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Nowy 64 – rzędowy Tomograf Komputerowy w Pracowni Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej została wyposażona w jeden z najnowocześniejszych aparatów na rynku medycznym firmy Siemens. Jest to sprzęt dedykowany dla placówek ochrony zdrowia, które wykonują podstawową działalność. Nowy, 64-warstwowy aparat pozwala uzyskiwać obrazy o wysokiej rozdzielczości, skraca czas badania, a przede wszystkim znacznie podnosi bezpieczeństwo pacjenta właśnie z tego powodu, …

Dzień 17 listopada Dniem Wcześniaka

Szacuje się, że co dziesiąte dziecko urodzone w Europie przyszło na świat przedwcześnie, czyli przed 37. tygodniem ciąży.By zwrócić uwagę na ten temat, 17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. W tym dniu podejmowane są akcje mające na celu podniesienie świadomości na temat porodu przedwczesnego oraz problemów wcześniaków i ich …

Informacja o przyznanym stypendium

W dniu 10 października 2023 r. Zarząd Powiatu Słupeckiego  na podstawie uchwały Nr 534/2023 z dnia 20 września 2023 r. ogłosił nabór o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynął jeden wniosek. Komisja powołana na podstawie Uchwały Nr 535/2023 Zarządu …

Informacja o przyznanym stypendium

W dniu 10 października 2023 r. Zarząd Powiatu Słupeckiego na podstawie uchwały Nr 536/2023 z dnia 20 września 2023 r. ogłosił nabór o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim  i położniczym. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwa wnioski, które po dokonaniu analizy formalnej spełniły …

Nawigator Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował na swej stronie opracowanie Nawigator Pacjenta. Nawigator Pacjenta to opracowanie w formie pytań i odpowiedzi, które pokazuje jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia w Polsce. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnia skomplikowane kwestie, które często nurtują pacjentów poszukujących drogi do szybkiego uzyskania pomocy i skutecznego leczenia. …