Strefa płatnego parkowania na terenie szpitala

Od 29.04.2024 r. na terenie szpitala obowiązuje strefa płatnego parkowania.Strefa jest wyraźnie oznaczona, występują w niej znaki pionowe oraz poziome. Na parkingu są zainstalowane są 2 parkometry, w których należy zarejestrować postój samochodu. Użytkownicy będą musieli opłacić postój z góry oraz umieścić bilet parkingowy za przednią szybą samochodu.Dostępna jest również …

System „Oko na malucha”

Niezmiernie miło nam poinformować, że w naszym szpitalu funkcjonuje już system „Oko na malucha”, dzięki któremu świeżo upieczeni rodzice mogą pozostać w kontakcie ze swoimi nowonarodzonymi dziećmi pozostającymi w szpitalu.Jak działa system?Dzięki zainstalowanej kamerze z mikrofonem, noworodki pozostające w inkubatorze mogą słyszeć rodziców, a rodzice mogą widzieć swoje pociechy na …

Konkurs ofert nr 1/2024

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy (dalej również jako „Szpital”) działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 991,ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 …

Atrakcyjne pakiety badań na Dzień Kobiet oraz Dzień Mężczyzn

Kolejny rok organizujemy w naszym szpitalu akcję profilaktyczną oferując tanie pakiety badań dla KOBIET I MĘŻCZYZN. W tym roku DZIEŃ KOBIET nie będzie tylko jednym dniem, będzie TYGODNIEM, aby Każda Kobieta miała chwilę na decyzję i dogodny termin, aby móc się przebadać. Akcję zaczynamy już od środy 6.03 i potrwa …

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy zatrudni księgową

Wymagania:* doświadczenie w pracy na pełnych księgach rachunkowych,* znajomość Ustawy o Rachunkowości a w szczególności w zakresie inwentaryzacji i   środków trwałych,* znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych* księgowanie wynagrodzeń, wyciągów bankowych, prowadzenie i księgowanie raportów kasowych* wystawianie not odsetkowych, obciążeniowych,* windykacja …

Odszedł dr Jerzy Bobrowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. dra Jerzego Bobrowskiego wieloletniego Dyrektora i Ordynatora Oddziału Noworodkowego i Dziecięcego naszego Szpitala. Łącząc się w żałobie, składamy Rodzinie i bliskim zmarłego najszczersze wyrazy współczucia Dyrekcja i PracownicySamodzielnego PublicznegoZakładu Opieki zdrowotnejw Słupcy