Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy zatrudni księgową

Wymagania:
* doświadczenie w pracy na pełnych księgach rachunkowych,
* znajomość Ustawy o Rachunkowości a w szczególności w zakresie inwentaryzacji i 
  środków trwałych,
* znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
* księgowanie wynagrodzeń, wyciągów bankowych, prowadzenie i księgowanie raportów kasowych
* wystawianie not odsetkowych, obciążeniowych,
* windykacja należności

Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia kierunkowe.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kadry@szpital.slupca.pl lub złożenie osobiście sekretariacie SPZOZ w Słupcy.