Odszedł dr Jerzy Bobrowski

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. dra Jerzego Bobrowskiego

wieloletniego Dyrektora i Ordynatora Oddziału Noworodkowego i Dziecięcego naszego Szpitala.

Łącząc się w żałobie, składamy Rodzinie i bliskim zmarłego najszczersze wyrazy współczucia

Dyrekcja i Pracownicy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki zdrowotnej
w Słupcy