Nowy 64 – rzędowy Tomograf Komputerowy w Pracowni Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej została wyposażona w jeden z najnowocześniejszych aparatów na rynku medycznym firmy Siemens. Jest to sprzęt dedykowany dla placówek ochrony zdrowia, które wykonują podstawową działalność. Nowy, 64-warstwowy aparat pozwala uzyskiwać obrazy o wysokiej rozdzielczości, skraca czas badania, a przede wszystkim znacznie podnosi bezpieczeństwo pacjenta właśnie z tego powodu, że dawki promieniowania użyte w trakcie badań są zdecydowanie niższe niż dotychczasowe.

Zakup urządzenia możliwy był dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5 107 033.85 zł, na wzmocnienie i unowocześnienie szpitala w warunkach kryzysu popandemicznego.
Zainstalowane w Pracowni Tomografii Komputerowej urządzenie działa już w pełni. Cieszymy się, że jakość naszych usług diagnostyki obrazowej cały czas wzrasta.

Fot. Liwiusz Rosołowski