Zarządzenie nr 42a/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z dnia 21.11.2023 r

Zarządzenie nr 42a/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z dnia 21.11.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.