Ochrona danych osobowych (RODO)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. Czym jest RODO? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady …