Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w sprawie planowanego niszczenia dokumentacji medycznej dotyczącej pacjentów leczonych w Szpitalu w latach 1999-2001 oraz możliwości odbioru ww. dokumentacji medycznej.