Informacja o przyznanym stypendium

W dniu 10 października 2023 r. Zarząd Powiatu Słupeckiego na podstawie uchwały Nr 536/2023 z dnia 20 września 2023 r. ogłosił nabór o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim  i położniczym.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwa wnioski, które po dokonaniu analizy formalnej spełniły kryteria wymagane w ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Słupeckiego na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2023 r. rozpatrzył złożone wnioski i przyznał stypendium 2 studentkom na kierunkach: pielęgniarstwo położnictwo.

Stypendium zostało przyznane na okres od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: BIP POWIATU SŁUPECKIEGO – Informacja o przyznaniu stypendium w roku akademickim 2023/2024 (powiat-slupca.pl)