Informacja o przyznanym stypendium

W dniu 10 października 2023 r. Zarząd Powiatu Słupeckiego  na podstawie uchwały Nr 534/2023 z dnia 20 września 2023 r. ogłosił nabór o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynął jeden wniosek. Komisja powołana na podstawie Uchwały Nr 535/2023 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 20 września 2023 r. na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2023 r. dokonała analizy formalnej wniosku, który spełnił kryteria wymagane w ogłoszeniu i zarekomendowała Zarządowi Powiatu Słupeckiego przyznanie stypendium  studentce kierunku lekarskiego.

Na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2023 r. Zarządu Powiatu Słupeckiego przyznał stypendium  na okres od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/ogloszenia_i_komunikaty/2023/WO/Stypendia%20lekarskie/informacja-o-przyznaniu-stypendium-lekarskiego.pdf