Dostawa aparatu RTG stacjonarnego z zawieszeniem sufitowym

SPZOZ/ZP/382/22/2022